Saibhreas na Gaeilge

This unique course is directed at fluent Irish speakers who want to enrich their spoken Irish.

Calendar

Our summer 2020 series of online courses ran from May 24th–August 7th. We are extremely grateful to the 400+ people who participated. We hope to offer further courses in the winter—more information will be available here in September.

Tá an cúrsa seo á thairiscint ag Oideas Gael i mbliana ar mhaithe leo siúd a bhíonn ag freastal ar ár gcuid cúrsaí go rialta agus a bhfuil líofacht áirithe bainte amach acu cheana féin. Beidh an cúrsa ag díriú ar nathanna cainte, ar logainmneacha, ar sheanchas Dhún na nGall agus ar oidhreacht na litríochta. Is é an Dr Seosamh Mac Muirí a bheas ag stiúradh an chúrsa seo ina mbeidh meascán suimiúil de ranganna agus aoi-chainteanna.

Beidh rannpháirtithe an chúrsa ábalta freastal ar ranganna beo ar líne 7.00–8.30pm, Luan–Aoine, sa bhreis ar sheisiún fáiltithe gairid tráthnóna Domhnaigh. Beidh roinnt deiseanna ann chun teacht le chéile ar líne go sóisialta taobh amuigh de na ranganna fosta. Cuirfear na ranganna ar fáil trí chóras Zoom: ní bheidh sainscileanna ríomhaireachta ar bith ag teastáil, diomaite de bheith ábalta glaoch a chur agus a thógáil, ach beidh ríomhaire a bhfuil idir mhicreafón agus nasc iontaofa idirlín ag gabháil leis de dhíth ort. Beidh teorainn le líon na ndaoine a ghlacfar leo ar an chúrsa chun go mbeidh na rannpháirtithe in ann sult agus sásamh ceart a bhaint as imeachtaí na seachtaine.

Wondering how our online classes work and what's involved? Curious about dialects or class sizes? Find the answers to your questions at the link below!

Find out more »
Oideas Gael

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at oifig@oideasgael.ie if you have any questions.