Maidir lenár gcuid cúrsaí ar líne

Cén uair a thosaíonn na cúrsaí agus cén fhad a bheidh siad ar siúl?

Cuirfear tús leis an chéad sraith eile cúrsaí de chuid Oideas Gael ar Líne ar an Luan, 25 Eanáir 2021, agus beidh siad ar siúl go dtí an Aoine, 26 Márta. Beidh ocht seisiún, uair go leith ar fad, de theagasc beo ar líne i gceist le gach cúrsa. Baineann na hamantaí ranga agus aon amantaí eile a luaitear ar an suíomh seo leis an am áitiúil in Éirinn—tabhair aird air seo, le do thoil, má bhíonn tú ag féachaint ar an fhéilire cúrsaí agus tú i do chónaí thar lear. (Nóta: ní thiocfaidh am coigilte sholas an lae i gceist in Éirinn go dtí 28 Márta agus, mar sin, ní bheidh aon tionchar aige ar amchlár na gcúrsaí seo.)

Tá na ranganna uilig á reáchtáil san oíche i láthair na huaire. Fágann sé seo gur féidir le daoine a bhfuil cónaí orthu in amchrios eile, chomh maith le duine ar bith in Éirinn a bhíonn gafa le linn gnáthuaireanta oibre de ghnáth, freastal ar na cúrsaí.

Cén fhad a mhaireann gach cúrsa agus cad é a bhíonn ar siúl ann?

Bíonn ocht seachtaine i gceist le gach cúrsa agus freastalaíonn na rannpháirtithe ar rang sa tseachtain. Tabhair do d’aire go mbíonn gach cúrsa ar siúl ar lá nó ar laethanta faoi leith le linn na seachtaine. Is é seo a leanas sceideal an chúrsa:

  • 26 Eanáir–19 Feabhra: Seachtainí 1–4.
  • 22–26 Feabhra: Briseadh lár téarma (rang ar bith).
  • 1–26 Márta: Seachtainí 5–8.

Chomh maith leis sin, beidh ar a laghad imeacht sóisialta ar líne amháin ar siúl gach seachtain le go mbeidh seans ag rannpháirtithe an chúrsa bualadh lena chéile taobh amuigh den seomra ranga.

Agus tá mé ábalta mo chúrsa féin a roghnú?

Beidh siad siúd a bhíonn ag freastal ar chúrsaí Oideas Gael i dTír Chonaill go rialta cleachtaithe le nós ina gcuirtear foghlaimeoirí sa rang cuí le comhairle ó dhuine d’fhoireann Oideas Gael. Agus ranganna ar líne i gceist, áfach, iarrann muid ort do chúrsa féin a roghnú bunaithe ar an chur síos atá ar fáil. Ar ndóigh, beidh fearadh na fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn sa chás go bhfuil tú idir dhá chomhairle!

An fiú an cúrsa céanna a dhéanamh níos mó ná uair amháin?

Is minic gur fiú. Cé go gclúdaítear gnéithe tábhachtacha áirithe den teanga níos mó ná uair amháin ó shéasúr go séasúr, bíonn ábhar teagaisc úrnua i gceist le gach cúrsa. Fágann sé seo gur féidir do chuid eolais agus féinmhuiníne a neartú ag leibhéal áirithe sula dtugann tú aghaidh ar an chéad dúshlán eile. Níl mar eisceachtaí ar an scéal seo ach Cúrsa Gaeilge 1 agus Amhránaíocht 1—is é an t-eolas is bunúsaí a bhíonn mar ábhar sna cúrsaí seo i gcónaí.

Cén dóigh a gcuirtear na ranganna ar siúl?

Baineann muid úsáid as córas darb ainm Zoom, atá cosúil le Skype, leis na ranganna a óstáil. Is cuma muna bhfuil taithí agat ar Zoom a úsáid. Tá sé furasta agus beidh muid ar fáil le cuidiú leat. Seolfar tuilleadh eolais chugat roimh thús an chúrsa.

Cé mhéad duine a bheidh i ngach rang?

Beidh idir 10–12 duine i ngach grúpa rang, de ghnáth. Cuireann ár gcóras áirithintí teorainn le líon na rannpháirtithe. Is fearr linn má bhíonn na ranganna do thosaitheoirí giota beag níos lú, le go mbeidh breis ama ag an mhúinteoir le gach foghlaimeoir, agus má bhíonn duine nó beirt sa bhreis sna leibhéil níos airde, áit a mbaineann na rannpháirtithe buntáiste as go leor deiseanna comhrá a bheith acu.

An mbíonn béim ar chanúint áirithe?

Is í an chomhairle a chuireann muid ar fhoghlaimeoirí i gcónaí ná gan an iomarca imní a dhéanamh de cheisteanna canúna, go háirithe go luath sa phróiseas foghlama. Cé go mbaineann cuid de na hábhair foghlama atá in úsáid againn le canúint Uladh, ar nós ábhar Enjoy Irish! a úsáidtear sna cúrsaí tosaigh, tá múinteoirí fostaithe againn as gach cearn den tír agus canúintí éagsúla acu uilig. Mar fhoghlaimeoir, bainfidh tú buntáiste as teagmháil a bheith agat le canúint nach bhfuil cleachtadh mór agat léi. Anuas air sin, más spéis leat canúint faoi leith beidh do mhúinteoir ábalta é sin a chur san áireamh agus tacaíocht a chur ar fáil duit.

An gcuirtear ábhar foghlama do na ranganna ar fáil? An bhfuil aon leabhar atá de dhíth orm?

Níl sé riachtanach aon leabhar faoi leith a bheith agat roimh thús na gcúrsaí teanga. Cuirfear ábhar foghlama ar fáil duit i bhformáid PDF; is féidir go gcuirfear comhaid fuaime agus físe ar fáil freisin. Mar sin féin, is iomaí duine a bhaineann an-tairbhe as foclóir nó as ceann de na hacmhainní teanga atá ar fáil ar siopagaeilge.ie a bheith aige.

Chuir mé cúrsa in áirithe ach níor baineadh an táille ó mo chárta creidmheasa go fóill?

Má fuair tú ríomhphost ag deimhniú go bhfuil do chúrsa in áirithe tá d'áit ar an chúrsa slán. Breithníonn muid gach iarratas sula mbaineann muid an táille ó do chárta. De ghnáth, gearrfar an táille ort faoi dheireadh an chéad lá oibre eile ar a dhéanaí ar fad.

Cad é a tharlaíonn sa chás go mbíonn orm áirithint a chur ar ceal?

Is féidir áirithint a chur ar ceal agus aisíocaíocht ar tháille do chúrsa a fháil ach an áirithint a bheith curtha ar ceal i scríbhinn (m.sh. trí ríomhphost a sheoladh chugainn) cúig lá roimh dháta tosaithe an chúrsa ar a laghad.

Cad é a tharlóidh má líontar na ranganna uilig? An mbeidh tuilleadh cúrsaí ar fáil amach anseo?

Má bhíonn dóthain éilimh ar chúrsaí an earraigh thiocfadh leis go gcuirfear áiteanna breise ar fáil i mí Eanáir. Tiocfaidh deireadh le sraith an earraigh ar an 26 Márta 2021. Beidh ranganna ar líne ar siúl arís san fhómhar. Maidir leis an samhradh, is féidir cúrsaí i nGleann Cholm Cille, i nGleann Fhinne nó ar Oileán Thoraí a chur in áirithe ar oideasgael.ie anois!

Tá tuilleadh ceisteanna agam! Cá bhfaighidh mé an t-eolas?

Fadhb ar bith! Thig teagmháil a dhéanamh linn am ar bith: tá ár gcuid sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh.

Oideas Gael

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag oifig@oideasgael.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.